Comments

 1. Miss Cybernaut says:

  Bravo! I hvala, odmajh skidam i citam 🙂

 2. Danica says:

  Molim, hvala!

 3. U radu se ne vidi koliko je anketirano osoba za formiranje odogovra na pitanje razloga korišćenja Fejsbuka, i koja je statistička metoda korišćena za obradu rezultata ankete.

  Da li je konkretan naučni doprinos rada u vezi sa navedenim karakteristikama socijalizacije koji su pomenuti kao odgovori anketiranih, obzirom da u radu nisam video eksplicitno šta je konretan rezultat koji predstavlja odgovor na pitanje razloga korišćenja Fejsbuka u Srbiji?

 4. Danica says:

  Pre-testna kvantitativna faza istrazivanja su bili upitnici (N=110) i eksploratorna deskriptnivna analiza, nakon koje smo intervjuisali ispitanike (N=25) kao glavni kvalitativni metod za ovo istrazivanje. Zbog limita u prostoru u casopisu detalje nismo objavili; azurirani podaci sa dubljom i prosirenijom analizom iz 2011 bice objavljeni u buducim publikacijama, na skupovima i disertaciji.

  Prikazani rezultati jesu deskriptivno-narativnog karaktera i nastali su iz razgovora sa ispitanicima, direktnom obzervacijom. Prikazane komunikativne prakse koje se najcesce pojavljuju proisticu i iz procesa virtuelne etnografije; ali ako ste mislili na kvantitativne pokazatelje (SD, AS, chi-square testova) – oni nisu u ovoj fazi ispitivani. Ove kvantitativne testove sam upravo zavrsila (azurirani se odnose na upotrebu drustvenih medija medju mladima i ICTs u visokom obrazovanju) i bice sigurno negde objavljeni na srpskom, ako neko od casopisa/izdavaca bude pokazao interesovanje.

  Zahvaljujem se na komentaru, ažurirala sam post/obaveštenje vezano za metodologiju koje je trebalo pojasniti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.