WWW2012 i fatičke objave

Ovaj članak je dostupan samo na engleskom jeziku.

Digitalni Jaz i Društveni Mediji: bitne su veštine

Digitalni Jaz i Društveni Mediji: bitne su veštine

Juče je objavljen članak na srpskom jeziku, na sajtu Centra za digitalne humanističke nauke,  koji sam sredinom decembra napisala za The Scientific American blog, u originalu: Digital Divide and Social Media: Connectivity Doesn’t End the Digital Divide, Skills Do. Kako je…

(English) Connectivity Doesn’t End the Digital Divide, Skills Do #social_media

(English) Connectivity Doesn’t End the Digital Divide, Skills Do #social_media

(English) Digital Serendipities in Southeastern Europe - Featured Interview

(English) Digital Serendipities in Southeastern Europe – Featured Interview

Bits & Bytes: Intervju u City magazinu

Neko mi je na Twitteru pre par dana ukazao da je izašao novi broj City magazina sa intervjuuom koji sam dala početkom oktobra, te se iznenandila. Možete pročitati online verziju na sajtu magazina, papirno izdanje nisam videla, ne verujem da…